Nhiệt kế điện tử Braun FHT 1000 ( đo trán )
Nhiệt kế điện tử Braun FHT 1000 ( đo trán ) 2

0986 811 911 - 0843 365 365

Khách mua sỉ liên hệ 0843 365 365

Nhiệt kế điện tử Braun FHT 1000 ( đo trán )

0986 811 911 - 0843 365 365