0986 811 911 - 0843 365 365

Khách mua sỉ liên hệ 0843 365 365

Nhiệt kế điện tử Braun NTF3000 ( đo trán )

1,250,000

0986 811 911 - 0843 365 365