Nhiệt kế điện tử Braun PRT 2000
Nhiệt kế điện tử Braun PRT 2000 2
Nhiệt kế điện tử Braun PRT 2000 3

0986 811 911 - 0843 365 365

Khách mua sỉ liên hệ 0843 365 365

Nhiệt kế điện tử Braun PRT 2000

550,000

0986 811 911 - 0843 365 365