Nhiệt kế điện tử Braun ThermoScan 3 IRT3020 ( đo tai )

0986 811 911 - 0843 365 365