Trà nho việt quất Twinings Blackcurrant & Blueberry Tea

95,000

Thành phần
– Hibiscus, Rosehips, Blackberry Leaves *, Blackcurrant và Blueberry tự nhiên với các hương tự nhiên khác (7%), Liquorice Root *,

Hotline 0902222155

Xóa