Trà Twinings Apple, Cinnamon & Raisin Tea

165,000

THÀNH PHẦN
– Trà, Hương táo gia vị (10%), Táo miếng (1%), Quế (1%), Hương nho khô

Hotline 0902222155

Xóa